Chủ nhật, 19/09/2021 | 15:44 GMT+7

Kiện toàn Ban Chỉ đạo Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

16/09/2021

Ngày 15/09/2021 Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định 1532/QĐ-TTg kiện toàn Ban Chỉ đạo Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030 (Ban Chỉ đạo).

3 Giai thuong 2021

Cấp đông siêu tốc bằng chất tải lạnh, lỏng giúp tiết kiệm năng lượng hiệu quả

17/09/2021

Hệ thống cấp đông nhanh trực tiếp bằng chất tải lạnh lỏng do Viện Cơ điện Nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch nghiên cứu, thiết kế và chế tạo đã đem lại hiệu quả tiết kiệm năng lượng vượt trội so với hệ thống cấp đông sử dụng công nghệ IQF.

VSUE
Top-runner 2021
ĐIỂN HÌNH